Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις – Εκθέτες

 1. Μέρη

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για τους εκθέτες καλύπτουν τα ακόλουθα μέρη: Τον εκθέτη και την εταιρία Winewise Ltd (Oenognosia The Cyprus Wine Show)

 1. Αίτηση, εγγραφή και επιβεβαίωση

Μετά την παραλαβή και την έγκριση της συμπληρωμένης φόρμας αίτησης και της απαιτούμενης προκαταβολής από έναν αιτούντα, ο αιτούντας εγγράφεται ως εκθέτης στην έκθεση Oenognosia The Cyprus Wine Show που οργανώνει η Winewise. Με τη συμπλήρωση της φόρμας αίτησης, ο αιτούντας δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένος με τον σκοπό της έκθεσης και συμφωνεί να εκθέσει μόνο εκείνα τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο της έκθεσης. Η αποδοχή από την Winewise μιας αίτησης αποτελεί δεσμευτική συμφωνία για τον χώρο περίπτερου και το ενοίκιο που καθορίζονται στην επιβεβαίωση παραγγελίας από την Winewise.

 1. Επιλέξιμες εκθέσεις

Οι εκθέσεις θα περιοριστούν σε εταιρείες ή προϊόντα που έχουν εγκριθεί από την Winewise. Μια εγκεκριμένη εταιρεία μπορεί να εκθέσει προϊόντα, εξοπλισμό και υπηρεσίες. Η Winewise διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ενοικίαση περιπτέρου ή να τερματίσει ένα συμβόλαιο ανά πάσα στιγμή, εάν η εταιρεία δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς. Στην περίπτωση που η Winewise αρνηθεί την αίτηση του εκθέτη ή το συμβόλαιο τερματιστεί, η Winewise θα επιστρέψει τις πληρωμές πλήρως, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων. Οποιαδήποτε τέτοια ακύρωση και τερματισμός, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής πληρωμών, δεν επηρεάζει τους όρους ακύρωσης.

 1. Εκχώρηση χώρου περιπτέρου και κόστη

Η Winewise διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει χώρο περιπτέρου σε εκθέτες. Οι επιθυμίες του εκθέτη λαμβάνονται υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερο. Η Winewise διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την αρχική εκχώρηση χώρου περιπτέρου και θα ειδοποιήσει τον εκθέτη ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

 1. Όροι πληρωμής

Με την αίτηση πρέπει να πληρωθεί προκαταβολή ίση με το 50% της αξίας του περιπτέρου ή να προπληρωθεί το 100%.  Σε περίπτωση προπληρωμής του 50%, το υπόλοιπο 50% πρέπει να πληρωθεί 45 μέρες πριν από την εκδήλωση. Σε περίπτωση μη πληρωμής του υπόλογου 50% η κράτηση θα ακυρωθεί και θα επιστραφεί το 50% από την προκαταβολή. Οποιαδήποτε τέτοια ακύρωση και τερματισμός, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής πληρωμών, δεν επηρεάζει τους όρους ακύρωσης.

Η Winewise συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς ΦΠΑ. Το τιμολόγιο θα εκδοθεί από την Winewise

 1. Ακυρώσεις από την Winewise

Η Winewise έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδήλωση λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, παραλείψεων ή ατυχημάτων (π.χ. επίσημα μέτρα, βιομηχανικές διαφορές, κλπ.) και να κρατήσει μόνον το μέρος του κόστους του περιπτέρου του εκθέτη. Όλες οι υπόλοιπες χρεώσεις θα επιστραφούν. Στην περίπτωση ακύρωσης από την Winewise , η Winewise δεν φέρει ευθύνη για άλλα τυχών έξοδα των εκθετών.

 1. Ακυρώσεις από εκθέτες

Ο εκθέτης μπορεί να ακυρώσει τις κρατήσεις περιπτέρου του ανά πάσα στιγμή με γραπτή ειδοποίηση προς την Winewise. Η Winewise θα επιστρέψει τις πληρωμές βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται παρακάτω:

 • Ακύρωση περισσότερο από 45 ημέρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης: Επιστροφή 100% της  αξίας του περιπτέρου
 • Ακύρωση μεταξύ 45 και 30 ημερών πριν από την έναρξη της εκδήλωσης: Επιστροφή 75% της  αξίας του περιπτέρου
 • Ακύρωση μεταξύ 29 και 20 ημερών πριν από την έναρξη της εκδήλωσης: Επιστροφή 50% της  αξίας του περιπτέρου
 • Ακύρωση λιγότερο από 19 ημέρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης: Χωρίς επιστροφή

Μη επιστρέψιμες χρεώσεις θα παραμείνουν για να καλυφθούν διοικητικά έξοδα. Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι για την ακύρωση οποιασδήποτε άλλης κράτησης (π.χ. κρατήσεις ξενοδοχείου ή αεροπορικών εισιτηρίων) που έχουν γίνει σε σχέση με την εκδήλωση. Η Winewise διατηρεί το δικαίωμα να ξανά-πωλήσει οποιοδήποτε περίπτερο που ακυρώθηκε από τον εκθέτη.

Κυριακή, 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2024, 12:00-20:00

Ακολουθηστε μας

εγγραφη