}

9:00AM – 9:30AM

Πολιτιστικο κεντρο EUC

Προσέλευση 

}

9:30AM –10:00AM

Πολιτιστικο κεντρο EUC

Χαιρετισμοί

}

10:00aM – 10:45AM

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EUC

Οινοτουρισμός και γενιά Ζ στην Κύπρο: αυθεντικότητα, βιωματικές και ψηφιακές εμπειρίες

Sotiroula Liasidou

Πατήστε εδώ για την περίληψη

Στην Κύπρο ο οινοτουρισμός μπορεί να αποτελέσει κύριο πυλώνα ανάπτυξης και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος  με έμφαση στην ενδυνάμωση της αυθεντικής και βιωματικής εμπειρίας του επισκέπτη. Αυτό για να επιτευχθεί πρέπει να προβληθεί η πλούσια οινική παράδοση του νησιού,  η οποία αντικατοπτρίζεται μέσω του τοπικού οίνου της Κουμανδαρίας που είναι άμεσα συνδεδεμένη με το Μεσαιωνικό Βασίλειο των Σταυροφόρων και το γάμο του Βασιλιά της Αγγλίας Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου  το 12ο αιώνα. Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει  τα αποτελέσματα ημι-δομημένων συνεντεύξεων  με νέους της γενιάς Ζ,  με στόχο τη διερεύνηση των απόψεών τους σχετικά με το πώς η Κύπρος θα μπορέσει να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους για να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν την πλούσια οινική κληρονομιά του νησιού. Τα αποτελέσματα της έρευνας  αναδεικνύουν τη σημαντικότητα της  αξιοποίησης της τεχνολογίας και την προβολή της Κύπρου ως ενός ψηφιακά έξυπνου οινικού προορισμού για την προσέλκυση ντόπιων και ξένων επισκεπτών

Πατήστε εδώ για to βιογραφικό

Η Σωτηρούλα Λιασίδου είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου (Ph.D) στη Διοίκηση (με έμφαση στον τουρισμό) από το Πανεπιστήμιο του Exeter, UK, Μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc) στη Διοίκηση Τουρισμού από το Πανεπιστημίου του Surrey , UK και Πτυχίου (BA Hons) στη Διοίκηση Ξενοδοχείων από το Πανεπιστήμιο του Middlesex, UK. Επιπρόσθετα, διαθέτει Ανώτερο Δίπλωμα (HND) στην Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Διοίκηση από το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου. Επί του παρόντος, είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

}

10:45AM – 11:30AM

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EUC

Αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων για την ανάδειξη της κάθε περιοχής

Ελίνα Χριστοφίδου

Πατήστε εδώ για την περίληψη

Ο κυπριακός τουρισμός αποκτά νέο προσανατολισμό, ευθυγραμμισμένο με το όραμα της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030.  Στόχος η βιώσιμη ανάπτυξη, ούτως ώστε να επωφελείται η οικονομία, η κοινωνία και το περιβάλλον.  Η ανάδειξη της κάθε περιοχής μέσω των τοπικών προΙόντων και η υπορτήριξη από διάφορα προγράμματα.

Πατήστε εδώ για to βιογραφικό

Λειτουργός του Υφυπουργείου Τουρισμού Κύπρου

}

11:30am – 11:45am

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EUC

Διάλειμμα – Καφές – Σνάκς

}

11:45AM – 12:30am

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EUC

Αντλώντας από τη διεθνή εμπειρία:

Κρίσιμες κατευθύνσεις για το μέλλον του Οινοτουρισμού

Μαρία Αλεμπάκη

Πατήστε εδώ για την περίληψη

Ποιους αφορά και ποιους ωφελεί ο Οινοτουρισμός; Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν διαχρονικά στην ανάπτυξή του στην Ευρώπη και στις χώρες του Νέου Κόσμου; Τι μας διδάσκει η διεθνής εμπειρία και ποιες εξελίξεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι εμπλεκόμενοι φορείς προκειμένου να διαχειριστούν τις σύγχρονες προκλήσεις; Πώς σκιαγραφούνται οι νέες τάσεις; Ποιες είναι οι γενικές κατευθύνσεις προς οινοτουριστικές επιχειρήσεις και προορισμούς για την επόμενη μέρα;

Αντλώντας από τη διεθνή βιβλιογραφία, τα συμπεράσματα των πρόσφατων παγκόσμιων συνεδρίων του UNWTO για τον Οινοτουρισμό, καθώς και τα αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας στην Ελλάδα κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να προσεγγίσει κριτικά τα παραπάνω ερωτήματα. Απώτερος στόχος της παρουσίασης είναι η ένταξη της επιστημονικής συζήτησης για τον οινοτουρισμό στο ευρύτερο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου σχετικά με τη βιωσιμότητα της υπαίθρου.

 

Πατήστε εδώ για to βιογραφικό

Η Μαρία Αλεμπάκη έχει σπουδάσει Αγροτική Οικονομία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η διδακτορική και μεταδιδακτορική της έρευνα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επικεντρώθηκε στο πεδίο του Οινοτουρισμού. Από το 2018, είναι Εντεταλμένη Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με αντικείμενο θέσης τον Τουρισμό Υπαίθρου. Η ακαδημαϊκή της εμπειρία περιλαμβάνει επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και αναπτυξιακά έργα, καθώς και διδασκαλία σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού: Είναι μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ενώ, συνεργάζεται, ως Επισκέπτρια Καθηγήτρια, με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο του Geisenheim.

}

12:30aM – 1:15pm

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EUC

Η δικτύωση ως παράγοντας οινοτουριστικης ανάπτυξης: Εμπειρίες από τον Ελλαδικό χώρο

Θάνος Καραθάνος

Πατήστε εδώ για την περίληψη

Σύντομο ιστορικό του Οινοτουρισμού στην Ελλάδα. Οι επιρροές από τις μεγάλες παραδοσιακές οινοτουριστικές αγορές. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του πρώτου δικτύου. Οι Περιφερειακές και Τοπικές Ενώσεις Οινοπαραγωγών και η δημιουργία των Δρόμων του Κρασιού. Τα επισκέψιμα οινοποιεία και οι προϋποθέσεις. Οι εκδηλώσεις προσέλκυσης επισκεπτών και η προώθησή τους. Η δικτύωση των οινοποιών με τους άλλους φορείς, όπως τα καταλύματα, η εστίαση, τα ταξιδιωτικά γραφεία, η αυτοδιοίκηση.

Θα γίνει επίσης ειδική αναφορά στο παράδειγμα της Θεσσαλίας:

Ο σχεδιασμός δικτύου Δρόμων του Κρασιού, συμπεριλαμβανομένων όλων των σημείων ενδιαφέροντος. Πώς μια μικρή αγροτική Περιφέρεια με σχετικά μικρή οινοπαραγωγική δυναμικότητα και χωρίς ανεπτυγμένο μαζικό τουρισμό, μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την οινοτουριστική, αλλά και τη συνολική της ανάπτυξη, μέσα από τα αμπελοοινικά και αγροδιατροφικά της προϊόντα, την τοπική κουζίνα, τα φυσικά και αρχαιολογικά αξιοθέατα, τις εναλλακτικές δραστηριότητες, την ιστορία και τον πολιτισμό της.

Πατήστε εδώ για to βιογραφικό

Ο Θάνος Καραθάνος γεννήθηκε στη Καρδίτσα, σε αμπελουργική οικογένεια. Σπούδασε Χημεία και Οινολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στη Διοίκηση Ποιότητας και είναι υπ. Διδάκτορας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα την παλαίωση αποσταγμάτων.

Διδάσκει το μάθημα «Αποστάγματα» στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Οινολογία» του Γ.Π.Α και είναι συνεργάτης των εργαστηρίων «Τεχνολογίας & Ποιοτικού Ελέγχου Οίνου-Αποσταγμάτων» και «Οργανοληπτικού Ελέγχου Τροφίμων-Ποτών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενώ συμμετέχει σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων σε θέματα οίνων και αποσταγμάτων.

Εργάστηκε στο εργαστήριο συσκευασίας τροφίμων του Πανεπιστημίου Rutgers του New Jersey στις ΗΠΑ, στο Ινστιτούτο Οίνου στην Αθήνα, για σειρά ετών ως στέλεχος της μεγαλύτερης ελληνικής οινοποιίας-αποσταγματοποιίας (Ε. Τσάνταλης ΑΕ) καθώς και ως σύμβουλος οίνου και γαστρονομίας. Ασχολήθηκε τόσο με την παραγωγή, τον ποιοτικό και οργανοληπτικό έλεγχο, όσο και με το μάρκετινγκ, την εκπαίδευση, τον οινοτουρισμό και την επικοινωνία του κρασιού και των αποσταγμάτων.

Είναι γευσιγνώστης, επίσημος κριτής διεθνών διαγωνισμών οίνων και αποσταγμάτων, Barmen και Sommelier, εκπροσωπεί την Ελλάδα σε διεθνείς φορείς, ως πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων και γράφει άρθρα και κείμενα για κρασί και αποστάγματα, ανάμεσά τους και η «Ιστορία του ελληνικού κρασιού» για λογαριασμό της ΕΔΟΑΟ. Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ της ΕΝΟΑΘΕ («Οίνοι και Αποστάγματα Θεσσαλίας»)

Συμμετείχε στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη του πρώτου οινοτουριστικού Δικτύου στην Ελλάδα, αυτό των Δρόμων του κρασιού της Μακεδονίας καθώς και σε μελέτες και επιστημονικές εργασίες για τη δημιουργία οινοτουριστικού δικτύου στη Θεσσαλία. Είναι μέλος της ελληνικής Εθνικής Επιτροπής Οινοτουρισμού.

Σαν παραγωγός, καλλιεργεί βιολογικούς αμπελώνες και είναι ο δημιουργός των κρασιών εξαιρετικά μικρής παραγωγής «Χίλια Κλήματα» και του σπάνιου παλαιωμένου αποστάγματος «PÚRO» Το 2015 δημιούργησε το “ PÚRO KARATHANOS – Artisan Spirits”, το πρώτο στην Ελλάδα craft micro distillery . Το 2021 κυκλοφόρησε το “ PÚRO SINGLE BARREL”, το πρώτο ελληνικό single barrel και cask strength απόσταγμα.

Για το επιστημονικό και επαγγελματικό του έργο έχουν γίνει πολλά άρθρα και εκπομπές, ανάμεσά τους ένα μεγάλο αφιέρωμα στο γερμανικό περιοδικό DER SPIEGEL, όπου το έργο του προβάλλεται σαν παράδειγμα, για την ανάδειξη και τη διεθνή προβολή συνολικά της ελληνικής παραγωγής.

}

1:15PM – 2:00pm

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EUC

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης

Πατήστε εδώ για την περίληψη

Στόχοι της Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης. Χαρτογράφηση των ευκαιριών ή και δυσκολιών που υπάρχουν αναφορικά με τον οινοτουρισμό και την οινογαστρονομία

}

2:00PM – 3:00pm

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EUC

Ελαφρύ γεύμα

Ωρες Λειτουργιας

Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 09:30-15:00
Κυριακή, 3  Δεκεμβρίου, 12:00-20:00

Ακολουθηστε μας

εγγραφη